Samtal för barn och ungdom i Gävle, Sandviken, Avesta, Sala och Västerås.

-Jag mår inte bra - jag vill ha hjälp, det börjar bli tröttsamt.

-Vem skall jag vända mig till  - mitt barn mår inte bra. Det är ju det finaste vi har.

Hej du som är barn och ungdom!

Vad kul att du hittat hit! Ibland kan det vara bra att tala med en vuxen om sina problem och det som känns svårt. Kanske känner du igen dig i att du inte mår bra och har svårt att få hjälp. Mamma och pappa är det bra att prata med. Det kan också vara bra att få tala själv med en annan vuxen - t. ex mig. Dina föräldrar behöver godkänna att du får träffa mig - så be dem ringa! Mitt telefonnummer är 0737815374 och min mail är kontakt@bossewibergs.se - Välkommen!

Hej du som är förälder, mor - farförälder!

Samtal för ett barn eller ungdom behöver ske med godkännande av vårdnadshavare. Samtalen kan ske med dig och ditt barn eller med ditt barn - efter ditt önskemål. Mina samtal passar barn och ungdom med depression, ångest, självskada, sömnsvårigheter och relationsproblem.

Vänd dig till Barn och Ungdomspsykiatrin om ditt barn mår illa och har suicid tankar. Klicka här för att hitta din mottagning.

Vad kan jag hjälpa till med!?!

Jag kan hjälpa till med stödjande och behandlande samtal för barn och ungdomar med depression, sömnsvårigheter, ångest, familjeproblem. Vi arbetar med samtal och ibland tar vi hjälp av känslokort, krita och papper och andra hjälpmedel. 

Kära förälder!

Du är verkligen inte ensam om att ha oro för sitt barn. Det visar att du bryr dig om ditt barn och är villig att att hjälpa till! Föräldraskapet ofta perioder av kris - en situation som man inte önskar och vet hur man skall ta sig igenom. 

 

DET FINNS HJÄLP!

JAG ERBJUDER EN TID SNABBT, PÅ KVÄLLAR ELLER HELGER.

DU KAN BOKA GENOM ATT KLICKA PÅ DENNA TEXT!

När kan du ta kontakt med mig och beställa tid för mitt barn? 

Du är välkommen att ringa om ditt barn eller ungdom har diagnoserna depression, ångest, sömnsvårigheter och att det är en Barn och Ungdomspsykiater eller Primärvårds läkare som har kommit fram till det.

 

Jag välkomnar även ungdomar generellt mått bra och som nyligen börjat må dåligt - kanske i samband med att flick eller pojkvännen gjort slut, en jobbig föräldraseparation eller mobbning. 

 

När föräldrar separerar, en viktig person avlider eller familjen går igenom en annan kris där även föräldrarna även är "drabbade" och därmed har svårt att orka med att ta hand om barnens situation. Då passar det bra att ringa mig! 

 

Jag kompletterar Hälso och sjukvården när den gör bedömningen att du kan få samtalsbehandling snabbare på den privata marknaden. Jag har valt fördelarna med att inte ha ett avtal med någon Region - Landsting eller kommun, det hindrar inte att de kan ta initiativ till en remiss - vårdåtagande om ni som föräldrar önskar det. 

 

Mina fördelar

Tider på kort varsel.

Tider när du kan på kvällar och helger.

Möjlighet att betala med ditt egna kreditkort och därmed kunna delbetala kostnaden, om du behöver. 

Tydlig Vårdplan. Det innebär att vi är överens om problemen, målet och hur vi kommer dit. Vi bokar tider som passar er. Det är de problem som ert barn har som står i centrum. Det är mitt ansvar att säga nej till de önskemål jag inte kan uppfylla. 

 

Råd och vägledning

Mitt barn talar ofta om att ta sitt liv:

Ring er BUP mottagning - Barn och Ungdomspsykiatriska mottagning. Det finns en akutmottagning i varje region om du behöver hjälp kvällar och helger.

Klicka här för att hitta din mottagning.

 

Mitt barn mobbas i skolan:

Ta genast kontakt med lärare och rektor. Skolan skall göra en mobbninsutredning och elevvårdsteamet skall kopplas in. 

 

Mitt barn har problem i skolan:

Ta kontakt med barnets lärare, mentor för att göra en pedagogisk utredning - vad är problemet. Efter det  en pedagogisk plan - vad skall vi ha för mål och hur når vi dit. 

 

Tror du att ditt barn/ungdom, efter en fungerande pedagogisk plan, har en Neuropsykiatrisk diagnos?

Ta kontakt med den skolpsykolog som finns på barnets skola. Skolan kan skicka en remiss till rätt instans efter att de fullgjort sitt ansvar.  Du kan själv Misstänker ni att ert barn eller ungdom har en Neuropsykiatrisk funktionsavvikelse efter en fungerande pedagogisk plan ta kontakt med er Barnläkarmottagning, Första linjens psykiatri, Barn och Ungdomspsykiatriska mottagning eller din Husläkare - Vårdcentralskontakt. 

 

Jag har inga möjligheter att hjälpa till i kontakten med skola eller t. ex socialtjänst. 

 

Välkommen att boka en samtals eller telefontid genom att klicka här eller på "Boka direkt" - ikonen här nedan..