Samtal - Psykoterapi

Vad är psykoterapi? När kan man gå och hur går det till att gå i psykoterapi? Vad kostar det?

Psykoterapi 

Många söker sig till mig när de “mår dåligt”. Det kan vara till följd av en skilsmässa, relationsproblem, problem på arbetsplatsen. Idag är depression, ångest och t, ex sömnsvårigheter vanligt.

Andra söker sig till mig för att fungera bättre i sin roll som människovårdare och chefer.

Vi människor lever i relation med andra, vare sig vi vill eller inte! Det är inte lätt. Vissa går snett och gör ont.

I bland tar sig livet oönskade vägar. Dödsfall, olyckor, svåra sjukdomar, arbetslöshet, mobbning eller en skilsmässa. Vi är i kris.

Detta är exempel på situationer som är lämpliga för psykoterapi. Jag har valt bilder med varma färger och blommor och blader för visa att psykoterapi för mig ytterst handlar om att södja människans inre kraft, helande och inneboende lust till växt och att komma vidare i livet.

Psykoterapi på psykodynamisk grund.

När och Hur

När du tar kontakt med mig välkomnas du till ett bedömningssamtal. Det är ett utredande samtal som syftar till att du får lära känna mig och hur jag arbetar och hur jag kan hjälpa dig.

Bestämmer du dig för att fortsätta bokar vi in en tid varje vecka. Det är min erfarenhet att samma dag och tid ger en vacker och trygg rutin. Vi gör upp mål, ramar och har tid för utvärdering.

Att gå i psykoterapi är ett engagemang, ett val, en satsning. Det kommer att innebära att något positivt men det kan också komma svåra perioder. Din uppgift är att vilja gå igenom – min att finnas till för dig!

Din kostnad är 800:- för varje samtal. Det betalas kontant i samband med samtalet. Sök gärna pengar från din arbetsgivare eller t. ex en fond.

Mer om Psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är en grupp psykologiska behandlings-metoder som bygger på såväl psykodynamisk och psykoanalytisk teoribildning som modern forskning.

Termen psykodynamisk psykoterapi är i dag snarast att betrakta som ett paraplybegrepp för en rad psykologiska behandlingsmetoder med mindre inbördes skillnader.

Psykiska problem kan vara av vitt skilda slag. Ibland har det kanske inte hänt någonting speciellt, men tillvaron och framtiden känns meningslös. Ibland kan det ha hänt något utöver det vanliga, i privatlivet, på fritiden, i arbetet eller i skolan. Och ibland kan det vara ett specifikt problem, som ett missbruk eller en fobi.

Vad det än är för slags psykiskt problem så kan du behöva professionell vård. Du kan få hjälp med att:

 

  • Ändra invanda föreställningar.
  • Lära dig att se dig själv på ett nytt sätt.
  • Komma i kontakt med och bearbeta dina känslor.
  • Acceptera begränsningar och se möjligheter.

 

Många vill inte söka hjälp för psykiska problem. De kan tycka att det är pinsamt eller att de belastar vården med sina problem. Men din psykiska hälsa är precis lika viktig som din fysiska hälsa. Ungefär 15 procent av befolkningen söker någon gång hjälp för psykiska problem, så det är inte så ovanligt som många tror. I psykodynamisk psykoterapi erbjuds du att, i ett nära samarbete med terapeuten – mig, försöka förstå de inre och yttre sammanhangen i ditt liv. Det kan till exempel handla om att förstå hur symtomen hänger samman med nuvarande livssituation eller något som hänt dig tidigare i livet. På så sätt kan du finna nya perspektiv och nya sätt att hantera svårigheter och upptäcka hur du själv påverkar ditt liv.

Jag erbjuder psykoterapi och samtal i Uppsala, Knivsta, Märsta, Upplands – Väsby, Sigtuna och Sollentuna.

Tystnadsplikt enl lag.
">