Paket

Ett paket skall vara ett paket - det skall innehålla något du behöver!

Paket depression, självskada och ångest- barn och ungdom

5 st samtal för ditt barn.

2 st Familjesamtal

1 st Föräldrasamtal

Arbetsmaterial - Arbetspärm - Bok

10.000:-