Föräldrarsamtal - samtal för föräldrar!

Föräldrasamtal för er som bor i Gävle, Sandviken, Avesta, Sala och Västerås

 

-"Tänk om man hade fått öva en gång", hur många har inte känt så för uppgiften att vara förälder.

 

FÖRÄLDRASAMTAL

Föräldrasamtal är till för dig som vill;

tala om din roll som förälder,

hur ditt barn och ungdom mår,

hur du som förälder kan hjälpa ditt barn.

Det är skrämmande att vara förälder när barnet/ungdomen i familjen inte sover, bråkar, är deprimerad, har ångest, inte går i skolan - är s.k "hemmasittare" eller skadar sig själv. Barnet kanske får hjälp - hur är det för föräldrarna? I en situation där ett barn mår dåligt påverkas alla i familjen. Det är mycket stressande att vara förälder - kunna ta hand om sig själv - parrelationen - jobbet - syskon.

Frågan -"hur kan jag hjälpa mitt barn" är det många föräldrar som brottas med. 

 

HUR GÅR ETT FÖRÄLDRASAMTAL TILL?

-Vad kan vi göra? - Hur kan jag förstå vad som händer - vad är grundproblemet? Dessa frågor står i centrum. Mitt mål är att du som förälder skall bära med dig något konkret, något du kan använda som gör din situation lättare. 

Efter att jag har presenterat mig lite mer få ni som kommer berätta det ni tycker är jag behöver veta om er familj.

Steg två är att lyssna noga på er, vad har ni för frågor, vad vill ni ha hjälp med. Ibland vet föräldrar vad de vill ha hjälp med, andra vill ha hjälp att formulera problemet och målet. Det är mitt ansvar att leda samtalet så att jag som behandlare och ni som föräldrar får en gemensam beskrivning av problem och mål. Som förälder behöver ni inte förbereda "kloka" frågor. Vill ni förbereda något så är det svaret på frågan - "hur vill vi att situationen skall se ut när problemen är lösta". 

Många föräldrar som jag möter kommer med ett stort -"H J Ä L P vi måste göra någonting nu", vilket är mycket välkommet. 

 NÄR DET INTE BLIR SOM MAN TÄNKT SIG

Jag tror att alla föräldrar vill det bästa för sig själv, sin co - förälder och sina barn. Ibland blir det inte som man tänkt sig. En förälder blir sjuk, kanske deprimerad. Arbetslöshet kan vara en orsak till gräl i familjen. Under resan kan föräldrar upptäcka att de behöver separera. 

Hur blir det för barnen, hur påverkas dem, vad kan vi göra när det inte går som planerat. Mycket bra utgångspunkter för ett Föräldrasamtal. 

FÖR OCH NACKDELAR MED ATT TRÄFFA MIG

Jag är socionom i själ och hjärta. Det betyder att jag även bryr mig om hur barnet/ungdomen har det i skolan, på fritiden och med kompisar. Mobbning, stökiga klasser, orimliga skönhetskrav är i grunden skolans problem eller problem som i en ekonomi som vill sälja mycket kläder - till vilket pris som helst. Mitt fokus är att det blir problem för det enskilde barnet - ungdomen. Jag kan inte ta kontakt med skolan eller andra aktörer. Min fördel är att jag kan ge upplysning om t . ex skolans skyldigheter i ert fall, och mitt fokus är ert behov av hjälp. 

Min verksamhet är ny och har inte avtal med någon komun. Fördelen med det är att jag bara är lojal mot er. 

Min utgångspunkt är det enskilda barnet/ungdomen. Ett barn/ungdom har en fantastisk växtkraft, nyfikenhet, glädje inom sig. Det är beroende av en omgivning som stödjer detta. I min verksamhet finns därför möjlighet till enskilda samtal för barnet/ ungdomen, familjesamtal och föräldrasamtal. 

 

KNIVSTA - here I come. Välkommen på kväll och helg

My home is were I lay my hat, heter det i sången. Er hatt finns i Gävle, Sandviken, Avesta, Sala och Västerås. Min i Knivsta. Nackdelen är att jag inte har min hatt nära din. Fördelen är att se resan som en nödvändig tid för er föräldrar att samtala - lyssna på varandra. Knivsta har sin egna järnvägsstation där tågen från Uppsala går i halvtimmes trafik. 

Jag kan ta emot på kvällar och helger. 

 .Klicka här RESROBOT för bästa förbindelse!