Akut-Kris

När något oväntat eller oönskat som väcker starka känslor händer mitt i vardagen är det inte ovanligt att en människa kommer i en kris. Det kan exempelvis vara att man blir uppsagd, en skilsmässa, man blir arbetslös, man går i konkurs eller ett att oväntat dödsfall inträffar.

Jag jobbar med utgångspunkten att människor ”vet” - har med oss – hur vi tar oss igenom de situationer eller händelser som är svåra.

Alla har olika sätt och många människor har god hjälp av att göra det tillsammans med en annan människa. Det kan vara ett av de tydligaste tecken på att vi behöver varandra. 

Min erfarenhet är att det underlättar om man får tala med någon snabbt och att många behöver tid, men inte nödvändigtvis över en lång period. Hur många gånger man ses varierar från person till person och traumatisk händelse. Vissa behöver mer bearbetning och andra mindre för att kunna gå vidare. Kristerapi brukar dock ha en ganska kort behandlingsperiod. 

Vad händer vid en kris?

En krisreaktion är något sunt, utan krisreaktioner är en sunda reaktioner på en onormala situationer. När vi upplever något som kan vara traumatiskt är en spontan reaktion att omedvetet sära på minnet av känslan och bildminnet. Detta anses av många vara en försvarsreaktion då det sammantagna minnet i den stunden är allt för skrämmande att ta till sig. Det som händer då är att man ”låser” sitt minne och sina tankar om händelsen och de negativa känslorna kring den utan att kunna bearbeta det som har hänt och kunna gå vidare. Därför är kristerapi en behandling där den drabbade personen genom samtal sätter samman känslorna med minnesbilderna och på så sätt går igenom vad som har hänt i en miljö där personen inte är ensam och hjälplös inför situationen.

 

Jag kan erbjuda samtal med kortvarsel eller vid akut-kris i Uppsala, Knivsta, Märsta, Upplands – Väsby, Sigtuna och Sollentuna. Tystnadsplikt enl. lag.

<div id="paypal-button"></div> <script src="https://www.paypalobjects.com/api/checkout.js"></script> <script> paypal.Button.render({ env: 'sandbox', client: { sandbox: 'demo_sandbox_client_id' }, payment: function (data, actions) { return actions.payment.create({ transactions: [{ amount: { total: '0.01', currency: 'USD' } }] }); }, onAuthorize: function (data, actions) { return actions.payment.execute() .then(function () { window.alert('Thank you for your purchase!'); }); } }, '#paypal-button'); </script>